12 Nisan 2012 Perşembe

Ukrayna Üniversiteleri YÖK DenkliğiTürkiye'de birçok öğrencinin aklına takılan sorulardan bir tanesi okuyacağım üniversitenin YÖK tarafından denk sayılıp sayılmamasıdır. Bu sorunun cevabını bir çok kurum ve kuruluş kendi fikirleri gereğince cevaplamış ve öğrencileri mağdur durumda bırakmıştır. Bu sorunun en doğru cevabı kesinlikle YÖK'te gizlidir. Okumak istediğiniz üniversitenin denklik durumunu YÖK'ün denklik bilgilendirme formunu doldurarak bulabilirsiniz.YÖK denklik bilgilendirme formu için lütfen tıklayınız.
YÖK denklik durumu iki şekilde değerlendirmektedir.
1.Tanıma
2.Denklik
Tanınma,üniversiteler ile ilgili bir durumdur. Yurtdışında gideceğiniz ülke, üniversite, üniversitenin fiziki yapısı, kadro yapısı, eğitim uygulamaları vb kriterler incelenerek üniversitelerin uygunluğuna; daha doğrusu eğitim kurumunun üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına karar verilir. Bir diploma için denklik başvurusu yapabilmeniz için öncelikle diplomayı aldığınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması gerekir. Genellikle devlet üniversiteleri ile geçmişi olan özel üniversiteler YÖK tarafından tanınır.
Denklik, almış olduğunuz eğitimin içeriği ile ilgili bir konudur. Temel olarak anlamı eğitiminiz boyunca almış olduğunuz zorunlu derslerin ve içeriklerinin, Türkiye’de aynı bölümün zorunlu dersleri, içerik ve yoğunluklarıyla uyumlu olması aranır. Bu uyum ve uygunluk varsa aldığınız diplomaya denklik verilir. Bu uyumun olmaması durumunda ise, eksik görülen dersleri Türkiye’de bir üniversitede almanız ya da denklik sınavına girmeniz istenebilir. Denklik sınavında 100 üzerinden 50 puanı almanız durumunda diplomanıza denklik verilir.
Denklik konusunda özellikle Avrupa Birliği süreci ve Bologna anlaşması kapsamında önemli gelişmeler olmuş, YÖK’ün bu konudaki tavrı oldukça olumlu yönde ilerleme sağlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle birliğe üye ülkelerde alınan diplomalarda tanınma ya da denklik anlamında herhangi bir sorun kalmamıştır. Birliğe üye olmayan ama Bologna anlaşması kapsamındaki ülkelerde de (Örn: Rusya, Ukrayna) diplomaların tanınması ve denklik almasıyla ilgili önemli bir engel kalmamıştır. Yurtdışında okuyan öğrenciler artık denklik konusunda aşılmaz engellerle karşılaşmıyorlar.

UKRAYNA'DA ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ ÜNİVERSİTELER YÖK TARAFINDAN TANINMAKTADIR.İŞTE DENİZCİLİK AKADEMİSİNİN TANINIRLIĞINI BELGEYEN DİLEKÇE...


devamını oku
Bologna Süreci nedir?
Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir Avrupa reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile Türkiye’nin de dahil olduğu 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir.Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilecek hale getirilecektir.
Öğrenci arkadaşlarımızın karşılaştığı diğer bir sıkıntı ise daha önceden YÖK tarafından tanınmış üniversitelerdir. Sakın 'Aynı üniversiteye yada bölüme gidersem alacağım diploma nasıl olsa tanınır' diye düşünmeyiniz.Çünkü yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve bazı bölümlere verilen diploma ve dereceler bir zaman sonra tanınmayabilmektedir.Bu nedenle yurtdışında okumaya karar vermeden YÖK denklik bürosuna dilekçe yada denklik bildirim formunun doldurarak istediğiniz üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığını mutlaka öğreniniz.
Ukrayna üniversitelerinde denklik sorunu günümüzde devam etmektedir.Ukrayna üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler denklik başvurusu yaparken bu koşulların sağlandığına ilişkin belgeleri ibraz edince denklik verilmektedir.Ancak ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrenciler eğitimini tamaladıktan sonra gerekli evrakları ibraz edip denklik başvurusunda bulunabilirler.
Ukrayna’daki Yüksek Öğretim kurumlarının tamamından alacağınız diplomalar LİZBON Antlaşması ile tüm avrupa bir  ülkelerinde geçerlidir. Bu antlaşma ile dilediğiniz Avrupa Birliği ülkesine yatay geçis yapma hakkınız vardır. Ülkemizde de özel sektörde çalışmayı tercih edecek olan kişiler bu üniversitelerden aldıkları diplomalar ile rahatlıkla iş bulabilmekte ve önemli konumlara gelmektedirler.
Türk öğrencilerin Ukrayna’yı tercih etme sebeplerinin başında üniversitelere sınavsız kabul edilmeleri ve eğitim-yaşam ücretlerinin oldukça ekonomik oluşudur. Ukrayna’daki üniversitelere YÖK tarafından doğrudan denklik verilmese de öğrenciler Türkiye’ye döndükten sonra denklik için başvuruda bulunma hakkına sahiptir.
Devam zorunluluğu olamayan ve açık öğretim, uzaktan öğretim v.b. veren yabancı üniversiteler tarafından sunulan diplomalara YÖK tarafından denklik belgesi verilmemektedir.
Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre, yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitimin yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.
Temel fen bilimleri (fizik, kimya, matematik, biyoloji), filoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat tarihi, sosyoloji, güzel sanatlar, klasik arkeoloji, beden eğitimi ve benzeri alanlarda alınan diplomaların denkliği, ülkemizdeki benzeri programlara uygun eğitim alınıp alınmadığı bakımından yapılan inceleme sonucuna göre kabul edilmekte veya reddedilmektedir. Meslekî alanlarda (mühendislik, tıp, eczacılık, diş hekimliği, hukuk vb.) alınan diplomaların denkliği, ilgili alanlarda oluşturulan komisyonlar tarafından, başvuru sahibinin aldığı dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre kabul edilmekte, reddedilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına tabi tutulmaktadır. YÖK genel olarak bütün üniversiteleri tanımakla birlikte hepsine denklik vermemektedir. YÖK böylece sürekli olarak denklikle tanınırlığın farklı şeyler olduğuna vurgu yapmaktadır. YÖK'ün tanıyıp da denklik vermediği okullar olmakla birlikte aynı zamanda tanımayıp da denklik verdiği okullar da bulunmaktadır. Teknik ve tıpla ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin genellikle sınava tabi tutuldukları görülmektedir.

ÖZEL  ÖĞRENCİLİK  NEDİR?

Yurt dışında yükseköğrenim gören ve resmi burslu olmayan öğrenciler, ‘özel öğrenci’ olarak adlandırılmaktadır.Özel Öğrencilik Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından tanınmaktadır.
Eğer pasaportunuzu uzatmanız veya askerliğinizi ertelemeniz gerekiyorsa önce Büyükelçilikte öğrenci dosyası açtırmanız ve sonrasında her öğretim dönemi başında bir öğrenci belgesi (veya okul kayıt belgesi) aslını büyükelçiliğe  göndererek dosyanızı açık tutmanız gerekmektedir..

 LİSANS-ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ DOSYASI AÇTIRMA VE ASKERLİK ERTELETME BAŞVURUSU

GEREKLİ BELGELER:
Özel Öğrenci Bilgi Formu ve Dilekçesi
Özel Öğrenciliği Tanıtma Başvuru Dilekçesi
Lise diplomasının 1 adet fotokopisi*
1 adet okul kayıt yazısı
1 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (Ön ve arka tarafı A4 kağıdının aynı yüzüne çekilmiş olmalıdır.)
2 Adet Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına isim yazılmalıdır.)
1 adet askerlik durum veya karar belgesi (fotokopi olabilir)
NOT: Bu başvuruyu yaptıktan, 4-6 hafta sonra ikamet adresinize ‘Özel Öğrenci Tanıma Fişi’ gönderilecektir.
ÖZEL ÖĞRENCİ DOSYASI AÇTIRMAK ÜZERE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİMİZİN AYRICA ASKERLİK ERTELENMESİ İÇİN BAŞVURU YAPMALARINA GEREK YOKTUR.

YÖK DENKLİĞİ ÖNEMLİ DEĞİLSE ...

YÖK denkliği sizin için büyük bir önem taşımıyorsa Ukraynanın tanınmış saygın üniversitelerinde sınavsız ve sadece lise diploması ile istediğiniz bölümü okuyabilirsiniz. Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler istedikleri üniversite ve bölüme rahatlıkla kayıt yaptırabilirler.Ukrayna'nın en gözde okullarında tercih edilen bölümler:
TIP,DİŞ HEKİMLİĞİ, ECZACILIK,   BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ,  ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ,                                                                        MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MİMARLIK, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ, BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, KAPTANLIK, GEMİ MÜHENDİSLİĞİ, ULUSLARARASI HUKUK, HUKUK, ULUSLARARASI TİCARET, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI, TELEKOMÜNİKASYON, RADYO VE TELEVİZYON, GAZETECİLİK,REKLAMCILIK, BEDEN EĞİTİMİ, TERCÜMANLIK, HALKLA İLİŞKİLER, EKONOMİ, İKTİSAT, İŞLETME, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ, ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI, RUS DİLİ VE EDEBİYATI, FRANSİZ DİLİ VE EDEBİYATI, İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI, MÜZİK, PSİKOLOJİ, SOSYOLOJİ


DAHA ÖNCEKİ YILLARDA ÖSYM KILAVUZUNDA YER ALAN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Kiev Politeknik Üniversitesinin; denkligi olan bolumleri

Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Enformatik – Bilgisayar Mühendisliği
Fizik
Matematik
Makine Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Uygulamalı Matematik bölümlerine ÖSYM aracılığı ile 2007-2008 dönemi için tercih yapılabilir.

Mechnikov Odessa Milli Universitesi, denkligi olan bolumleri

Biyoloji, İngiliz Dili ve Edebiyati
Cografya, Alman Dili ve Edebiyati
Jeoloji, Fransiz Dili ve Edebiyati
Arkeoloji, Ispanyol Dili ve Edebiyati
Astronomi, Rus Dili ve Edebiyati,
Bilgisayar Bilimi, Ukrayna Dili,
Gazetecilik,
Kimya

Kiev Taras Sevchenko Universitesi, denkligi olan bolumleri:

Kimya,
Rus Dili ve Edebiyati
Uluslararasi Iliskiler

NOT:YÖK daha sonraki yıllarda Mechnikov ve Kiev Taras Sevchenko Üniversitelerinde denklik verilen bölümleri kaldırmıştır.

2009’da Ukrayna Üniversitelerinde en son verilen denklik bölümleri:
Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi(Kiev Politeknik Enstitisü)

Fizik ve Matematik Fakültesi:
4831041-Fizik-4 Yıl-Say 2
4831058-Matematik-4-Yıl-Say 2


                         


UKRAYNA TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞMEK İÇİN;
Üniversite Temsilcisi ve Rehber
Özcan AtalayREFERANSLARIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ.

İSTANBUL OFİS

Adres:Halitağa Caddesi Vahap Bey Sokak No:29/4
 Kadıköy/İstanbul
Telefon: 0 216 411 11 55
GSM: 0 553 242 30 56
Fax: 0 216 418 11 39
E-mail: info@everestegitim.com

UKRAYNA OFİS
MSN DESTEK: egitimalmazamani@hotmail.com
Skype: egitimalmazamani
Facebook: Egitim Rusça
Ukrayna Tel:00380935006183
00380668789155

ANTALYA OFİS
Metin Çeçen(Uzman Filolog): 0 505 646 34 34Etiketler: ukrayna üniversiteleri yök denkliği, ukrayna üniversiteleri yök denkliği nasıl alınır, yök denkliği için nasıl başvurulur, yök denkliği için gerekli evraklar, odessa denizcilik akademisi yök denkliği, odessa politeknik üniversitesi yök denkliği, odessa üniversiteleir yök denkliği, odessa denizcilik akademisi, odessa denizcilik üniversitesi

1 yorum:

  1. ŞİMDİ BEN YGS-LYS GIRMEDEN SINAVSIZ BİR BÖLÜME KAYIT YAPTIM VE OKULU 5YIL SONRA BİTİRDİM.YÖK SINAVSIZ DENKLİK VERİR Mİ?

    YanıtlaSil

Ukrayna eğitim